Facebook Twitter
bshwat.net

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

John Wayne

Đăng trên Tháng Một 23, 2021 bởi Tracy Vile
Bạn nhớ John Wayne phải không? Không sao đâu, chúng tôi sẽ không nói với ai bạn đủ tuổi để nhớ.Anh ấy được nhớ đến với những bức ảnh cao bồi tuyệt vời của mình cùng với những bộ phim hoang dã nhất của anh ấy.Bạn có biết rằng một vài bộ phim của anh ấy dựa trên thực tế? Mặc dù phần lớn các bộ phim của ông là hư cấu nhưng có một số điều không có...

Phim - Xem Những Gì Bạn Muốn, Khi Bạn Muốn

Đăng trên Tháng Chạp 23, 2020 bởi Tracy Vile
Phim là một nguồn giải trí lớn cho hầu hết mọi người.Nguyên nhân? Có lẽ là vì những người có ít điểm chung có thể có được một bức tranh để thưởng thức cùng nhau.Các nhà sản xuất di chuyển rõ ràng đã hiểu sự cần thiết phải làm cho những bộ phim thu hút nhiều khán giả.Nếu không, anh chàng vĩ đại sẽ không mất một thời gian để theo đuổi những kẻ xấu để hôn người phụ nữ...